ORGANISASI ADAT

STRUKTUR ORGANISASI MASYARAKAT MAH MERI SERTA BIDANG KUASA

BATIN Bertindak sebagai ketua kampung yang bertanggungjawab dalam urusan nikah dan ketua adat

JENANG Merupakan orang kanan batin yang bertindak sebagai penasihat kepada orang kampung dan boleh memangku jawatan batin semasa ketiadaanya

PENGHULU Membantu jenang dan bertindak sebagai penyelaras kegiatan kampung serta menjadi saksi dalam upacara perkahwinan

JUKRAH Membantu dan member arahan dalam melaksanakan aktiviti dalam kampung dan keluarga

PENGGAWA Memainkan peranan sebagai penasihat, penyiasat, pendakwa berkaitan masalah kampung dan keluarga

LAKSAMANA Membantu dalam melaksanakan arahan daripada jawatankuasa diatas (ada diantara kampung yang telah menghapuskan jawatan ini)