VISI DAN MISI

MOTO

KAMPUNG PRODUKTIF RAKYAT SEJAHTERA

VISI

Melahirkan komuniti kampung yang berdaya maju dan berdaya saing diantara satu sama lain merangkumi pelbagai bidang dan seterusnya meningkatkan kualiti masyarakat Orang Asli.

MISI

Mewujudkan dan melahirkan komuniti Orang Asli  yang berwawasan dan bertanggungjawab dalam menjaga kesejahteraan kampung.